Vilkår og betingelser

1. BINDENDE EFFEKT. Dette er en bindende avtale mellom deg og «. Vestdata Spillsenter. « (”Oss”, ”vi”, ”selskap”). Ved å bruke nettstedet som ligger på «. http://www.vestdata.no. « («nettstedet»), samtykker du til å følge disse bruksvilkårene. Hvis du når som helst finner disse bruksbetingelsene uakseptable, må du umiddelbart forlate nettstedet og slutte med all bruk av det.

2. PRIVACY POLICY. Vi respekterer ditt privatliv og lar deg kontrollere behandlingen av din personlige informasjon.

3. REGERINGSLOV. Disse bruksvilkårene skal tolkes i samsvar med og reguleres av lovene i California og USA, uten henvisning til regler om lovkonflikter. Dette nettstedet er beregnet for bruk av enkeltpersoner med base i USA.

4. MINIMUM ALDER. Du må være minst 18 år for å få tilgang til og delta på dette nettstedet. Du garanterer og garanterer at du er minst 18 år gammel og kan inngå denne avtalen fra et juridisk perspektiv.

5. EBOOK-TILTAK OG POSTING. Du har muligheten, men ikke forpliktelse, til å registrere deg og motta en gratis e-bok fra oss. Skulle du gjøre det, samtykker du i å motta ytterligere e-poster fra oss av kommersiell karakter.

6. E-postkommunikasjon. Når du kontakter oss, samtykker du uttrykkelig og godtar å motta e-post svar fra oss. Denne e-postkommunikasjonen kan være kommersiell eller ikke-kommersiell. Ikke-kommersielle e-postmeldinger kan omfatte, men er ikke begrenset til, administrative problemer og kunngjøringer om endringer i disse vilkårene, personvernreglene eller annen nettsteddokumentasjon.

7. BRUK AV PROGRAMVARE. Selskapet kan gjøre viss programvare tilgjengelig for deg fra nettstedet. Hvis du laster ned programvare fra nettstedet, anses programvaren, inkludert alle filer og bilder som er inneholdt i eller generert av programvaren, og tilhørende data (samlet «programvare») for å være lisensiert til deg av selskapet, for din personlige, ikke-kommersielle, kun til hjemmebruk. Selskapet overfører verken tittelen eller immaterielle rettigheter til programvaren, og selskapet beholder full og fullstendig rett til programvaren så vel som alle immaterielle rettigheter der. Du kan ikke selge, omdistribuere eller reprodusere programvaren, og du kan heller ikke dekompilere, reversere, demontere eller på annen måte konvertere programvaren til en menneskelig forståelig form. Alle varemerker og logoer eies av selskapet eller dets lisensgivere, og du kan ikke kopiere eller bruke dem på noen måte.

8. BRUKERINNHOLD. Ved å legge ut, laste ned, vise, utføre, overføre eller på annen måte distribuere informasjon eller annet innhold (”Brukerinnhold”) til nettstedet, gir du selskapet, dets tilknyttede selskaper, offiserer, direktører, ansatte, konsulenter, agenter og representanter en permanent , ikke-eksklusiv lisens til å bruke brukerinnhold i forbindelse med driften av internettvirksomhetene til selskapet, dets tilknyttede selskaper, offiserer, direktører, ansatte, konsulenter, agenter og representanter, inkludert uten begrensning, rett til å kopiere, distribuere, overføre, offentlig vise, offentlig utføre, reprodusere, redigere, oversette og formatere brukerinnhold. Du vil ikke bli kompensert for noe brukerinnhold. Du samtykker i at selskapet kan publisere eller på annen måte avsløre navnet ditt i forbindelse med ditt brukerinnhold. Ved å legge ut brukerinnhold på nettstedet, garanterer og representerer du at du eier rettighetene til brukerinnholdet eller på annen måte er autorisert til å legge ut, distribuere, vise, utføre, overføre eller på annen måte distribuere brukerinnhold.

9. OVERHOLDELSE MED INTELLEKTUELL EIENDOMSLOV Når du går inn på nettstedet, samtykker du i å respektere andres immaterielle rettigheter. Din bruk av nettstedet er til enhver tid styrt av og underlagt lover om eierskap og bruken av åndsverk. Du samtykker i ikke å laste opp, laste ned, vise, utføre, overføre eller på annen måte distribuere informasjon eller innhold (samlet, «Innhold») i strid med tredjeparts opphavsrettigheter, varemerker eller andre immaterielle rettigheter eller eiendomsrettigheter. Du samtykker i å overholde lover om copyright og bruk av åndsverk, og du skal være eneansvarlig for brudd på relevante lover og for brudd på tredjeparts rettigheter forårsaket av noe innhold du leverer eller overfører, eller som er gitt eller overført ved hjelp av din bruker-ID. Byrden med å bevise at noe innhold ikke krenker lover eller tredjeparts rettigheter, ligger bare på deg. Alle saker om Digital Millennium Copyright Act behandles i henhold til vår DMCA-policy, som du kan få tilgang til via DMCA-lenken nederst på siden.

10. UHJELPIG INNHOLD. Du samtykker i ikke å laste opp, laste ned, vise, utføre, overføre eller på annen måte distribuere innhold som (a) er injurierende, ærekrenkende, uanstendig, pornografisk, voldelig eller truende; (b) tar til orde for eller oppfordrer til atferd som kan utgjøre en straffbar handling, føre til sivilt ansvar eller på annen måte krenke gjeldende lokal, statlig, nasjonal eller utenlandsk lov eller forskrift; (c) reklamerer for eller på annen måte oppfordrer til midler eller er en oppfordring til varer eller tjenester; eller (d) gir medisinsk råd til andre brukere. Selskapet forbeholder seg retten til å avslutte mottak, overføring eller annen distribusjon av noe slikt materiale ved bruk av nettstedet, og, hvis aktuelt, til å slette noe slikt materiale fra sine servere. Selskapet har til hensikt å samarbeide fullt ut med eventuelle myndighetspersoner eller byråer i etterforskningen av brudd på disse vilkårene eller gjeldende lover.

11. OVERHOLDELSE MED INTELLEKTUELL EIENDOMSLOV Når du går inn på nettstedet, samtykker du i å overholde loven og respektere andres immaterielle rettigheter. Din bruk av nettstedet er til enhver tid styrt av og underlagt lover om eierskap og bruken av åndsverk. Du samtykker i ikke å laste opp, laste ned, vise, utføre, overføre eller på annen måte distribuere informasjon eller innhold (samlet, «Innhold») i strid med tredjeparts opphavsrettigheter, varemerker eller andre immaterielle rettigheter eller eiendomsrettigheter. Du samtykker i å overholde lover om copyright og bruk av åndsverk, og du skal være eneansvarlig for brudd på relevante lover og for brudd på tredjeparts rettigheter forårsaket av noe innhold du leverer eller overfører, eller som er gitt eller overført ved hjelp av kontoen din. Byrden med å bevise at noe innhold ikke krenker lover eller tredjeparts rettigheter, ligger bare på deg.

12. INGEN GARANTIER. VI ANBEFALER HER GARANTIER. VI GJER SIDEN TILGJENGELIG ”SOM ER” UTEN GARANTI FOR NOEN SINN. DU antar risikoen for noe og alt skade eller tap fra bruk av, eller manglende bruk, nettstedet eller tjenesten. TIL MAKSIMALT OMFATTET AV LOVET GJENNOMFØRER VI VI UTTRYKKELIG ALLE OG ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER IMPLISERT, HENSYN TIL NETTSTEDET, INKLUDERER, MEN IKKE BEGRENSET TIL ELLER UNDERLEDTE GARANTIER FOR MERCHANTABILITY, FITNESS FOR EN PARTSKJENTE PERSONAL. VI GARANTERER IKKE AT NETTSTEDET ELLER TJENESTEN OPPFYLLER DINE KRAV ELLER AT DRIFTET AV SIDEN ELLER TJENESTEN IKKE vil bli uinstruert eller feilfri.

13. BEGRENSET ANSVAR. VÅRE ANSVAR TIL DEG ER BEGRENSET. TIL MAKSIMALT OMFATTNING AV LOVET, TIL HVIS IKKE ANSVARLIG FOR SKADER AV NOEN SINN (INKLUDERENDE, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SPESIELLE, HENDELIGE ELLER FORSIKTIGE SKADER, MISTE OVERSIKT ELLER TAPT DATA, Uavhengig av forutbestemmelsesmulighetene til disse ) OPPRETTING AV ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV NETTSTEDET ELLER ANDRE MATERIALER ELLER TJENESTER TILGJENTET AV DEG AV OSS. Denne begrensningen skal gjelde uavhengig av om skadene oppstår som følge av brudd på kontrakt, erstatning eller annen juridisk teori eller handling.

14. AFFILIAERT STEDER. Vi har ingen kontroll over og intet ansvar for tredjeparts nettsteder eller materiale. Vi samarbeider med en rekke partnere hvis internettsider kan være koblet til nettstedet. Fordi vi ikke har kontroll over innholdet og ytelsen til disse partner- og tilknyttede nettsteder, garanterer vi ikke nøyaktigheten, valutaen, innholdet eller kvaliteten på informasjonen som tilbys av slike nettsteder, og vi påtar oss ikke noe ansvar for utilsiktet, uforkastelig, unøyaktig , villedende eller ulovlig innhold som kan ligge på disse nettstedene. På samme måte kan du fra tid til annen i forbindelse med din bruk av nettstedet ha tilgang til innholdselementer (inkludert, men ikke begrenset til, nettsteder) som eies av tredjeparter. Du erkjenner og samtykker i at vi ikke garanterer for og påtar oss intet ansvar for nøyaktigheten, valutaen, innholdet eller kvaliteten til dette tredjepartsinnholdet, og at, med mindre annet uttrykkelig er gitt, vil disse bruksvilkårene regulere din bruk av noe og alt tredjeparts innhold.

15. FORBUDTE BRUKER. Vi pålegger visse begrensninger for din tillatte bruk av nettstedet. Du har forbud mot å krenke eller forsøke å krenke noen sikkerhetsfunksjoner på nettstedet, inkludert, uten begrensning, (a) tilgang til innhold eller data som ikke er ment for deg, eller logge på en server eller konto som du ikke har autorisasjon til å få tilgang til; (b) forsøke å undersøke, skanne eller teste sårbarheten til nettstedet, eller et tilknyttet system eller nettverk, eller bryte sikkerhets- eller godkjenningstiltak uten riktig autorisasjon; (c) forstyrre eller forsøke å forstyrre tjenesten til enhver bruker, vert eller nettverk, inkludert, uten begrensning, ved å sende et virus til nettstedet, overbelastning, «oversvømmelse,» «spamming,» «postbombing,» » krasjer ”eller iverksetter et“ DDOS ”-angrep på nettstedet; (d) å bruke nettstedet til å sende uønsket e-post, inkludert, uten begrensning, kampanjer eller reklame for produkter eller tjenester; (e) forfalske TCP / IP-pakkeoverskrifter eller deler av overskriftsinformasjonen i hvilken som helst e-post eller i et innlegg som bruker nettstedet; eller (f) forsøke å modifisere, reversere ingeniør, dekompilere, demontere eller på annen måte redusere eller forsøke å redusere til en menneskelig forståelig form noen av kildekodene som er brukt av oss ved å tilby nettstedet. Ethvert brudd på system- eller nettverkssikkerhet kan være utsatt for deg sivilt og / eller straffbart ansvar.

16. SKADELIGHET. Du samtykker i å holde oss skadesløs for visse av dine handlinger og mangler. Du samtykker i å skadesløsgjøre, forsvare og holde uskadelig selskap, dets tilknyttede selskaper, offiserer, direktører, ansatte, konsulenter, agenter og representanter fra alle krav fra tredjepart, tap, ansvar, skader og / eller kostnader (inkludert rimelige advokatgebyrer og kostnader) som følge av din tilgang til eller bruk av nettstedet, ditt brudd på disse bruksvilkårene, eller din krenkelse, eller krenkelse fra enhver annen bruker av kontoen din, av intellektuell eiendom eller annen rettighet fra noen person eller enhet. Vi vil varsle deg omgående om et slikt krav, tap, ansvar eller krav, og vil gi deg rimelig hjelp på din bekostning i å forsvare et slikt krav, tap, ansvar, skade eller kostnader.

17. OPPHAVSRETT. Alt innholdet på nettstedet eller tjenesten er: Copyright © «. 2019. « «. Vestdata Spillsenter. «.

18. SEVERABILITET; Fraskrivelse. Hvis en domstol med kompetent jurisdiksjon, uansett årsak, finner at noen vilkår eller betingelser i disse bruksvilkårene ikke kan håndheves, vil alle andre vilkår og betingelser forbli upåvirket og i full kraft og virkning. Ingen avkall på brudd på noen bestemmelse i disse vilkårene for bruk skal utgjøre et avkall på noe tidligere, samtidig eller påfølgende brudd på de samme eller andre bestemmelser herom, og ingen avkall skal være effektive med mindre de er gjort skriftlig og signert av en autorisert representant for den frafallende festen.

19. INGEN LISENS. Ingenting som finnes på nettstedet skal forstås som å gi deg en lisens til å bruke noen av varemerker, servicemerker eller logoer som er eid av oss eller av tredjepart.

20. BRUK AV USA. Nettstedet kontrolleres og driftes av selskapet fra sine kontorer i delstaten California. Domenet til nettstedet er registrert i USA og nettstedet er hostet i USA. Det tiltenkte publikummet for dette nettstedet består bare av enkeltpersoner i USA. Selskapet gir ingen påstander om at noe av materialet eller tjenestene du har fått tilgang til, er tilgjengelig eller passende for bruk på andre steder. Din bruk av eller tilgang til nettstedet skal ikke tolkes som at selskapets målbevisste benytter seg av fordelene eller privilegiet ved å drive forretning i noen stat eller jurisdiksjon annet enn California og USA.

21. ÆNDRINGER. Selskapet forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene. Hvis selskapet søker å gjøre en slik endring, som vi finner er vesentlig etter eget skjønn, skal vi:

(a) Gi deg beskjed via e-post om nevnte endring 15 dager før endringen trer i kraft, og
(b) Publiser på hjemmesiden det faktum at en endring vil bli gjort.

Hvis en domstol med kompetent jurisdiksjon utelater denne endringsbestemmelsen ugyldig, skal denne endringsbestemmelsen avsluttes som en del av denne avtalen. Alle endringer i vilkårene skal se fremover.