Vest internett

Kundebase

Endringa av passord og namn er no muleg.

Vårt Web baserte grensesnitt, Adminweb for administrering av vår kundebase er klar for testing i full skala.

Vest Internett tilbyr sine kundar, gjennom dette grensesnittet, ein enkel tilgang til deira tenester hjå Vest Internett. Dette skjer gjennom https (sikker web) og krever autentisering. Autentiseringa vil gå bra for alle personlege e-post konti. Kundar som ikkje har slike e-post konti vil få ein autentiseringskonto, som oftast knytta til kontaktpersonen.

Den endelege forma på databasen er enno ikkje bestemt. På noværande tidspunkt er det personretta, blant anna skil vi mellom person og e-postkonto. Dette vil sei at det kan eksistere ein person og ein e-post konto med same namn og brukarnamn. Vidare er abonnement ikkje knytta mot kunden men mot personar hjå kunden. Det kan være dagleg leiar, tilsatte ol. Dette vil igjen sei at du kjem inn som ein person og kan sjå alle personar under deg samt alle abonnement (tenester) som er direkte knytt til deg. Alle står under ein person med unnataket av “root” som er øverst i hierarkiet. Kundar som kjem via våre forhandlarar vil bli lagt under ein person hjå forhandlaren.

Vi er takknemlege for tilbakemeldingar.

Dette grensesnittet tilbyr fleire funksjonar, så som.

 • Oversikt over kva tenester De har hjå oss.
 • Endre på tenester
 • E-post konto.
 • Domene.Ikkje klargjort
 • Web tenar.Ikkje klargjort
 • Autentiserings konto.
 • Legge til tenester.
 • E-post kont.Ikkje klargjort
 • Domene.Ikkje klargjort
 • Web tenar.Ikkje klargjort
 • Autentiserings konto.Ikkje klargjort
 • Fakturering vil skje automatisk her hjå oss.